Is 59:12
Că multă este'n faţa Ta fărădelegea noastră,
iar păcatele noastre ni s'au ridicat împotrivă;
căci fărădelegile noastre se află întru noi
şi faptele noastre nedrepte ni le cunoaştem.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-39