Iov 07:08
că ochiul strâns asupră-mi nu va mai da de mine,
  că ochii Tăi m'or cere, dar eu nu voi mai fi,
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-38