Ezr 05:02
Atunci s'au ridicat Zorobabel, fiul lui Salatiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, şi au început să zidească templul lui Dumnezeu, cel din Ierusalim; şi cu ei, ajutându-i, erau profeţii lui Dumnezeu.
Ag 1
CAPITOLUL 1
Templul se cere rezidit; Domnul mustră, poporul şi cârmacii se aştern pe lucru.
1În cel de al doilea an al lui Darius regele, în luna a şasea, în prima zi a lunii a, fost-a cuvântul Domnului prin mâna profetului Agheu, zicând: „Grăieşte către Zorobabel b, fiul lui Salatiel, din neamul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, zicând:
2Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Poporul acesta zice: «N'a venit vremea să zidim casa Domnului...»“.
3Atunci a fost cuvântul Domnului prin mâna profetului Agheu, zicând:
4„Este oare vremea ca voi să locuiţi în casele voastre cele tencuite, în timp ce Casa Mea c aceasta e pustie?“.
5Şi acum, acestea zice Domnul Atotţiitorul: „Fiţi cu băgare de seamă la căile voastre d!:
6Aţi semănat mult şi aţi cules puţin, aţi mâncat şi nu v'aţi săturat, aţi băut şi nu v'aţi îmbătat, v'aţi îmbrăcat în haine şi nu v'aţi încălzit în ele, iar cel ce adună simbriile le-a adunat într'o pungă spartă“.
7Aşa zice Domnul Atotţiitorul: „Fiţi cu băgare de seamă la căile voastre!:
8Suiţi-vă în munte şi tăiaţi lemne şi zidiţi Casa e, iar Eu voi binevoi într'însa şi Mă voi preamări, zice Domnul.
9Aţi aşteptat multe şi au venit puţine, vi s'au adus în casă, iar Eu le-am suflat. De aceea, aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: De vreme ce casa Mea e pustie, iar voi vă duceţi fiecare la casa lui,
10de aceea cerul va înceta să mai dea rouă, iar pământul îşi va trage roadele îndărăt;
11iar Eu voi aduce sabie peste ţară şi peste munţi şi peste grâu şi peste vin şi peste untdelemn şi peste tot ceea ce scoate pământul şi peste oameni şi peste vite; şi peste toate lucrurile mâinilor lor“.
12Iar Zorobabel, fiul lui Salatiel din neamul lui Iuda, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi toţi cei din rămăşiţa poporului f au auzit glasul Domnului Dumnezeului lor şi cuvintele profetului Agheu – aşa cum Domnul, Dumnezeul lor, îl trimisese la ei – şi s'a temut poporul în faţa Domnului.
13Şi Agheu, vestitorul Domnului dintre vestitorii Domnului g, a grăit către popor: „Eu sunt cu voi!, zice Domnul“.
14Iar Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel din neamul lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul celor din rămăşiţa poporului; şi au intrat şi lucrau în casa Domnului Atotţiitorul, Dumnezeul lor
15în ziua a douăzeci şi patra din luna a şasea, în al doilea an de domnie a regelui Darius h.