În vechile ediţii româneşti, acest verset este aşezat drept primul din capitolul următor; locul lui însă este aici.