[ VTVechiul Testament
[ EzrEzdra
Cap. 1CAPITOLUL 1
Ca urmare a edictului lui Cirus, primii Iudei se întorc din captivitatea babilonică.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Numele şi numărul surghiuniţilor care s'au întors cu Zorobabel în Ierusalim şi'n Iuda.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Ridicarea jertfelnicului; reluarea cultului; punerea temeliei templului.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Duşmanii lui Iuda împiedică zidirea templului.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Reîncepe zidirea templului.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Terminarea lucrărilor şi sfinţirea templului.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Ezdra; călătoria sa la Ierusalim. Scrisoarea lui Artaxerxe. Rugăciunea lui Ezdra.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Călătoria lui Ezdra la Ierusalim.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Căsătoriile cu străinii. Pocăinţa şi rugăciunea lui Ezdra.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Femeile străine, afară din Israel!