[ VTVechiul Testament
[ AgAgheu
Cap. 1CAPITOLUL 1
Templul se cere rezidit; Domnul mustră, poporul şi cârmacii se aştern pe lucru.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Slava templului celui nou. Binecuvântări.
Zorobabel sub ocrotirea Domnului.