Dt 28:02
Dacă'ntru auz vei auzi glasul Domnului, Dumnezeului tău, asupra ta vor veni toate binecuvântările acestea şi te vor afla:
Ps 127
PSALMUL 127
O cântare a treptelor.
1Fericiţi sunt toţi cei ce se tem de Domnul,
cei ce umblă în căile Sale.

2Tu vei mânca rodul muncii tale;
fericit eşti, şi bine-ţi va fi a.
3Femeia ta va fi ca o vie roditoare
în laturile casei tale;
fiii tăi, ca nişte tinere odrasle de măslin
împrejurul mesei tale.
4Iată, aşa se va binecuvânta omul care se teme de Domnul.

5Domnul te va binecuvânta din Sion
şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului
în toate zilele vieţii tale;
6şi-i vei vedea pe fiii fiilor tăi.
Pace peste Israel!