Ps 127:05
Domnul te va binecuvânta din Sion
şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului
în toate zilele vieţii tale;
Ps 133
PSALMUL 133
O cântare a treptelor.
1Iată, acum, binecuvântaţi pe Domnul,
voi, toate slugile Domnului,
voi, cei ce staţi în casa Domnului,
în curţile casei Dumnezeului nostru.

2Noaptea ridicaţi-vă mâinile spre cele sfinte
şi binecuvântaţi pe Domnul.
3Domnul din Sion să te binecuvinteze,
El, Cel ce a făcut cerul şi pământul.