Dt 10:17
Căci Domnul, Dumnezeul vostru, El este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare şi puternic şi temut e, Cel ce nu caută la faţă f şi nici nu primeşte daruri g,
Ef 6
Copii şi părinţi. Robi şi stăpâni. Lupta împotriva răului. Salutări de încheiere.
1Copii, ascultaţi întru Domnul de părinţii voştri, căci aşa este drept.
2Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta; aceasta este cea dintâi poruncă urmată de făgăduinţă:
3ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ.
4Şi voi, părinţilor, nu-i întărâtaţi pe copiii voştri spre mânie; dimpotrivă, creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului.
5Robilor, pe stăpânii voştri cei după trup a ascultaţi-i cu frică şi cu cutremur b întru curăţia inimii voastre, ca şi pe Hristos,
6nu cu slujire doar de ochii lumii, cu gândul de a plăcea oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, din suflet făcând voia lui Dumnezeu,
7cu bunăvoinţă slujind ca şi Domnului, şi nu ca oamenilor,
8ştiind că de va face cineva ceva bun, bunul acela îl va primi de la Domnul fiecare, ori că e rob, ori că e liber.
9Şi voi, stăpânilor, faceţi tot aşa faţă de ei; lăsaţi deoparte ameninţarea, ştiind că Domnul lor şi al vostru este în ceruri şi că la El nu există părtinire.
10În sfârşit, fraţii mei, întăriţi-vă întru Domnul şi'ntru tăria puterii Lui.
11Îmbrăcaţi armura c lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.
12Căci lupta noastră nu este'mpotriva cărnii şi a sângelui d, ci'mpotriva Începătoriilor, împotriva Stăpâniilor, împotriva Stăpânitorilor acestei lumi de'ntuneric, împotriva duhurilor răutăţii e care sunt în stihiile cereşti f.
13Pentru aceea luaţi armura lui Dumnezeu: pentru ca'n ziua cea rea să fiţi în stare să ţineţi piept; şi după ce veţi isprăvi totul, să rămâneţi în picioare.
14Aşadar, staţi în picioare, avându-vă mijlocul încins cu adevărul şi îmbrăcaţi fiind în platoşa dreptăţii
15şi cu picioarele încălţate'n starea de a fi gata pregătiţi pentru Evanghelia păcii g;
16mai presus de toate luând pavăza credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile înflăcărate h ale Celui-Rău.
17Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu,
18în toată vremea rugându-vă întru Duhul prin orice rugăciune şi cerere; şi'ntru aceasta privegheaţi cu toată stăruinţa, rugându-vă pentru toţi sfinţii
19şi pentru mine, ca oridecâteori voi deschide gura, să mi se dea cuvânt spre a face cu'ndrăznire cunoscută taina Evangheliei
20– al cărei sol sunt eu în lanţuri –, pentru ca despre ea să vorbesc deschis, aşa cum trebuie să vorbesc.
21Iar ca să ştiţi şi voi cum mă aflu şi ce fac, pe toate vi le va aduce la cunoştinţă Tihic, fratele iubit şi slujitor credincios întru Domnul.
22Pentru aceasta l-am trimis la voi, ca să aflaţi cum suntem şi să vă mângâie inimile.
23Pace fie-le fraţilor, şi iubire cu credinţă, de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos.
24Harul fie cu toţi cei ce'n curăţie Îl iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos!