Ef 06:16
mai presus de toate luând pavăza credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile înflăcărate h ale Celui-Rău.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-7