1Par 14:07
Elişama, Eliada şi Elifelet.
2Rg 5
CAPITOLUL 5
David rege peste tot Israelul. Casa şi fiii lui David în Ierusalim. Două biruinţe asupra Filistenilor.
1Toate seminţiile lui Israel au venit atunci la David în Hebron şi i-au zis: „Iată, noi suntem oasele tale şi carnea ta a.
2Încă din vremea când Saul domnea peste noi, tu erai călăuza lui Israel. Atunci a zis Domnul către tine: «Tu îl vei paşte pe poporul Meu Israel şi tu vei fi cârmuitorul poporului Meu Israel»“.
3Toţi bătrânii lui Israel au venit la rege în Hebron. Şi acolo, în Hebron, regele David a făcut cu ei legământ înaintea Domnului. Şi l-au uns pe David rege peste tot Israelul b.
4David era un fecior de treizeci de ani când a început să domnească, şi a domnit patruzeci de ani.
5Şapte ani şi şase luni domnise în Hebron peste Iuda, iar treizeci şi trei de ani a domnit în Ierusalim peste întregul Israel şi Iuda.
6David şi toţi oamenii lui s'au dus la Ierusalim, la Iebuseii care locuiau ţinutul c; dar i s'a spus lui David: „Tu nu vei intra aici!“, căci îi stăteau împotrivă orbii şi şchiopii care ziceau: „David nu va intra aici!“
7Atunci David a luat fortăreaţa Sionului; aceasta este cetatea lui David d.
8Şi a zis David în ziua aceea: „Tot cel ce-i loveşte pe Iebusei să-i treacă prin ascuţişul săbiei: şi pe şchiopi, şi pe orbi, şi pe cei ce urăsc sufletul lui David“. De aceea se zice: „Orbii şi şchiopii nu vor intra în casa Domnului“ e.
9David s'a aşezat în fortăreaţă, iar aceasta s'a numit cetatea lui David; cetatea în sine a zidit-o de jur-împrejur; [acolo şi-a zidit] şi casa lui.
10Aşa că David propăşea, devenind tot mai mare, iar Domnul Atotţiitorul era cu el.
11Atunci Hiram, regele Tirului, i-a trimis lui David soli şi lemn de cedru şi dulgheri şi meşteri ziditori în piatră, iar aceştia i-au zidit lui David o casă.
12Şi David a cunoscut că Domnul îl rânduise rege peste Israel şi că regatul său s'a ridicat de dragul poporului Său Israel.
13David şi-a mai luat femei şi ţiitoare, din Ierusalim, după ce a venit din Hebron; şi i s'au mai născut lui David fii şi fiice.
14Iată numele celor ce i s'au născut în Ierusalim: Şamua şi Şobab, Natan şi Solomon;
15Ibhar şi Elişua, Nefeg şi Iafia;
16Elişama, Eliada şi Elifelet; Samae, Iesivat, Natan, Galamaan, Ievaar, Teisus, Elfalat, Naged, Nafec, Ionatan, Leasamis, Baalimat şi Elifaat.
17Şi dacă au auzit Filistenii că David fusese uns rege peste Israel, toţi Filistenii s'au ridicat să-l caute pe David. Iar David, dacă a auzit, s'a închis în fortăreaţă.
18Filistenii au venit şi s'au adunat în valea Refaimiţilor f.
19Atunci David L-a întrebat pe Domnul, zicând: „Mă voi ridica împotriva Filistenilor? îi vei da în mâinile mele?“ Iar Domnul a zis către David: „Ridică-te, căci negreşit îi voi da pe Filisteni în mâinile tale“.
20David s'a lăsat de deasupra Rupturilor g, şi acolo i-a lovit pe Filisteni. Şi a zis David: „Domnul i-a rupt pe duşmanii Filisteni de dinaintea mea aşa cum rup apele“. De aceea s'a numit locul acela Rupturile-de-Sus.
21Acolo şi-au lăsat [Filistenii] idolii, iar David şi oamenii săi i-au ridicat. h
22Filistenii însă s'au ridicat din nou şi s'au adunat în valea Refaimiţilor.
23Iar David L-a întrebat pe Domnul, zicând: „Mă voi ridica împotriva Filistenilor? îi vei da în mâinile mele?“ Dar Domnul i-a zis: „Nu te vei ridica să-i întâmpini; ocoleşte-i prin spate şi-i vei întâlni aproape de locul Plângerii.
24Şi fi-va că atunci când vei auzi freamătul crengilor din pădurea Plângerii, tu te vei năpusti asupra lor, fiindcă atunci îţi va ieşi Domnul înainte să-i prăpădească'n luptă pe Filisteni“.
25Iar David a făcut aşa cum i-a poruncit Domnul şi i-a lovit pe Filisteni de la Gabaon până la Ghezer.