[ VTVechiul Testament
[ 1Par1 Paralipomena
Cap. 1CAPITOLUL 1
Neamul patriarhilor până la Iacob.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Urmaşii lui Iacob (Israel) şi ai lui Iuda.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Urmaşii lui David: regii lui Iuda.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Urmaşii lui Iuda şi ai lui Simeon.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Urmaşii lui Ruben, Gad, Manase şi Levi.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Urmaşii lui Levi şi ai lui Aaron. Cetăţile lor.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Urmaşii lui Isahar, ai lui Veniamin, ai lui Neftali, ai lui Manase, ai lui Efraim şi ai lui Aşer.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Alte ştiri despre urmaşii lui Veniamin. Urmaşii şi familia lui Saul.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Locuitori ai Ierusalimului întorşi din robie. O spiţă a neamului lui Saul.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Moartea lui Saul în lupta cu Filistenii.
Cap. 11CAPITOLUL 11
David rege. Luarea Ierusalimului. Vitejii lui David.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Vitejii care l-au urmat pe David.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Aducerea chivotului la Obed-Edom.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Femeile şi fiii lui David. Două biruinţe asupra Filistenilor.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Aducerea chivotului în cetatea lui David.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Cântarea lui David; rânduiala slujbelor dumnezeieşti.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Profeţia lui Natan. Rugăciunea lui David.
Cap. 18CAPITOLUL 18
Războaiele lui David. Aşezarea dregătorilor.
Cap. 19CAPITOLUL 19
David îi pedepseşte pe Amoniţi şi-i bate din nou pe Sirieni.
Cap. 20CAPITOLUL 20
Războaiele şi biruinţele lui David asupra Amoniţilor şi Filistenilor.
Cap. 21CAPITOLUL 21
Numărătoarea poporului. Ciuma de trei zile. Un jertfelnic în aria lui Ornan.
Cap. 22CAPITOLUL 22
Pregătiri pentru zidirea casei Domnului.
Cap. 23CAPITOLUL 23
Numărul, rânduiala şi slujba leviţilor.
Cap. 24CAPITOLUL 24
Cetele preoţilor.
Cap. 25CAPITOLUL 25
Cântăreţii.
Cap. 26CAPITOLUL 26
Portarii, cămăraşii şi judecătorii.
Cap. 27CAPITOLUL 27
Alţi dregători ai lui David.
Cap. 28CAPITOLUL 28
Sfaturile lui David pentru zidirea casei Domnului.
Cap. 29CAPITOLUL 29
Danii pentru casa Domnului. Rugăciunea regelui. Ungerea lui Solomon. Moartea lui David.