2Rg 05:12
Şi David a cunoscut că Domnul îl rânduise rege peste Israel şi că regatul său s'a ridicat de dragul poporului Său Israel.
1Par 14
CAPITOLUL 14
Femeile şi fiii lui David. Două biruinţe asupra Filistenilor.
1Hiram, regele Tirului, i-a trimis lui David soli şi lemn de cedru şi zidari şi dulgheri spre a-i face o casă.
2Când David a ştiut că Domnul l-a rânduit rege peste Israel, că regatul său s'a ridicat de dragul poporului său Israel,
3atunci David şi-a mai luat şi alte femei, din Ierusalim, şi i s'au mai născut lui David fii şi fiice.
4Iată numele celor ce i s'au născut în Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan şi Solomon;
5Ibhar, Elişua şi Elifelet;
6Nogah, Nefeg şi Iafia;
7Elişama, Eliada şi Elifelet.
8Şi dacă Filistenii au auzit că David fusese uns rege peste tot Israelul, toţi Filistenii s'au ridicat să-l caute pe David. Iar David, auzind, a ieşit să-i întâmpine.
9Filistenii au venit şi şi-au aşezat tabăra în valea Uriaşilor.
10Atunci L-a întrebat David pe Dumnezeu, zicând: „Dacă eu mă ridic împotriva Filistenilor, mi-i vei da Tu în mână?“. Iar Domnul i-a zis: „Du-te, şi îi voi da în mâinile tale!“
11Şi s'a suit în Baal-Peraţim, şi acolo i-a lovit David. Şi a zis David: „Dumnezeu i-a rupt pe duşmanii mei în mâna mea aşa cum rupe apa“. De aceea s'a numit locul acela Ruptura, adică Peraţim.
12Acolo şi-au lăsat Filistenii idolii, iar David a zis: „Să fie arşi în foc!“ a
13Filistenii însă s'au adunat din nou în Valea Uriaşilor.
14Şi din nou L-a întrebat David pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis: „Nu te vei duce după ei; întoarce-te dinspre ei şi aruncă-te asupra lor acolo, lângă pomii care fac pere.
15Şi va fi că atunci când tu le vei auzi freamătul în vârfurile perilor, atunci te vei arunca în luptă; căci Dumnezeu ţi-a ieşit înainte ca să lovească oastea Filistenilor“.
16Şi a făcut David aşa cum îi poruncise Dumnezeu; şi a lovit oastea Filistenilor, de la Gabaon până la Ghezer.
17Şi s'a făcut numele lui David vestit în toată ţara; şi frica de el a pus-o Domnul în toate neamurile.