2Rg 05:13
David şi-a mai luat femei şi ţiitoare, din Ierusalim, după ce a venit din Hebron; şi i s'au mai născut lui David fii şi fiice.
1Par 14
CAPITOLUL 14
Femeile şi fiii lui David. Două biruinţe asupra Filistenilor.
1Hiram, regele Tirului, i-a trimis lui David soli şi lemn de cedru şi zidari şi dulgheri spre a-i face o casă.
2Când David a ştiut că Domnul l-a rânduit rege peste Israel, că regatul său s'a ridicat de dragul poporului său Israel,
3atunci David şi-a mai luat şi alte femei, din Ierusalim, şi i s'au mai născut lui David fii şi fiice.
4Iată numele celor ce i s'au născut în Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan şi Solomon;
5Ibhar, Elişua şi Elifelet;
6Nogah, Nefeg şi Iafia;
7Elişama, Eliada şi Elifelet.
8Şi dacă Filistenii au auzit că David fusese uns rege peste tot Israelul, toţi Filistenii s'au ridicat să-l caute pe David. Iar David, auzind, a ieşit să-i întâmpine.
9Filistenii au venit şi şi-au aşezat tabăra în valea Uriaşilor.
10Atunci L-a întrebat David pe Dumnezeu, zicând: „Dacă eu mă ridic împotriva Filistenilor, mi-i vei da Tu în mână?“. Iar Domnul i-a zis: „Du-te, şi îi voi da în mâinile tale!“
11Şi s'a suit în Baal-Peraţim, şi acolo i-a lovit David. Şi a zis David: „Dumnezeu i-a rupt pe duşmanii mei în mâna mea aşa cum rupe apa“. De aceea s'a numit locul acela Ruptura, adică Peraţim.
12Acolo şi-au lăsat Filistenii idolii, iar David a zis: „Să fie arşi în foc!“ a
13Filistenii însă s'au adunat din nou în Valea Uriaşilor.
14Şi din nou L-a întrebat David pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis: „Nu te vei duce după ei; întoarce-te dinspre ei şi aruncă-te asupra lor acolo, lângă pomii care fac pere.
15Şi va fi că atunci când tu le vei auzi freamătul în vârfurile perilor, atunci te vei arunca în luptă; căci Dumnezeu ţi-a ieşit înainte ca să lovească oastea Filistenilor“.
16Şi a făcut David aşa cum îi poruncise Dumnezeu; şi a lovit oastea Filistenilor, de la Gabaon până la Ghezer.
17Şi s'a făcut numele lui David vestit în toată ţara; şi frica de el a pus-o Domnul în toate neamurile.