[ VTVechiul Testament
[ IovIov
[ Cap. 27 ]CAPITOLUL 27
Răspunsul lui Iov (continuare).
1Dar Iov, mergând mai departe, a grăit în parabolă, zicând:
2
„Pe viul Domn, Cel care m'a judecat aşa,
  pe-Atoateţiitorul ce-mi puse-amar în suflet,
3
atâta timp cât încă suflarea mea e'n mine
  şi nările-mi se umplu de duh dumnezeiesc,
4
aceste buze nu vor grăi fărădelegi,
  nici sufletul din mine minciuni va cugeta.
5
Nu, nici prin gând nu-mi trece să spun c'aveţi dreptate:
  pân'la mormânt striga-voi că sunt nevinovat;
6
la sân îmi strâng dreptatea, şi nu voi înceta,
  că nu-mi cunosc în viaţă ceva nepotrivit.
7
Vrăjmaşii mei le fie surpare celor răi,
  potrivnicii, pieire în cei nelegiuiţi!
8
Au ce nădejde are păgânul când aşteaptă?
  sau, dacă speră'n Domnul, chiar se va mântui?
9
sau, dacă se şi roagă, o să-l asculte Domnul?
  sau, dacă e'n nevoie,
10
va cuteza el oare măcar să-I stea'nainte?
  sau, dacă-L cheamă'n rugă, va fi şi ascultat?
11
Deci vă voi spune despre ce ţine'n palmă Domnul
  şi nu vi-L voi ascunde pe-Atoateţiitorul.
12
Voi, iată, ştiţi cu toţii că umpleţi gol cu gol.
13
Cu asta se alege păgânul de la Domnul,
  cu asta, cel-puternic sub Cel-Atotputernic.
14
De i-or fi mulţi copiii, vor fi spre'njunghiere,
  şi de-or ajunge vârstnici, va fi ca să cerşească;
15
cei care-i sunt pe-alături se vor sfârşi în moarte,
  şi milă de la nimeni spre văduvele lor.
16
De-ar strânge el argintu'n grămezi cât îi pământul
  şi de-ar lucra în aur precum olaru'n lut,
17
pe toate-acestea drepţii, doar ei, le-or moşteni
  şi banii lui vor curge spre cei neprihăniţi.
18
Iar casa lui, o casă de molii şi păianjeni.
19
Bogatul adormi-va, şi-atât, nimic mai mult;
  de-şi va deschide ochii, a fost şi nu mai e.
20
Durerile se-aruncă pe el ca un puhoi,
  în toiul nopţii-l fură un val-vârtej de neguri;
21
vânt arzător a îl smulge şi-l duce şi-l ridică
  şi-l spulberă din locu-i.
22
Şi [Dumnezeu] Se-aruncă asupră-i fără milă,
  iar el numai cu fuga Îi va scăpa din mână.
23
Se veseleşte gloata de el, bătând din palme b,
  şi-l fluieră din drum.