Ebr.: „vântul de Răsărit“, a cărui suflare avea o mare forţă de distrugere. LXX îl echivalează cu káusos – „căldură excesivă“, „arşiţă“, cuvânt înrudit prin rădăcină cu Kaunías, vântul care sufla dinspre Kaunos spre Rhodos.