[ VTVechiul Testament
[ 4RgCartea a Patra a Regilor
Cap. 1CAPITOLUL 1
Boala şi moartea lui Ohozia. Ilie şi focul din cer.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Ilie este ridicat la cer. Începutul misiunii lui Elisei.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Ioram, rege peste Israel.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Minunile lui Elisei.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Elisei îl vindecă pe Neeman Sirianul.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Toporul în apă. Asediul Samariei; foametea din cetate, al cărei sfârşit e anunţat de către Elisei.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Minunea salvatoare. Sfârşitul asediului.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Şunamita şi bunurile ei. Elisei şi Hazael. Ioram şi Ohozia, regii lui Iuda.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Iehu, uns rege peste Israel. Iehu ucide pe regele lui Israel şi pe al lui Iuda.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Stârpirea neamului lui Ahab şi a cultului lui Baal. Domnia lui Iehu.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Atalia şi Ioaş.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Domnia şi moartea lui Ioaş.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Ioahaz şi Ioaş, regii lui Israel. Moartea lui Elisei.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Domnia şi moartea lui Amasia. Ieroboam al II-lea, regele lui Israel.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Azaria, rege în Iuda. Zaharia, Şalum, Menahem, Pecahia şi Pecah, regi în Israel. Iotam, rege în Iuda.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Domnia lui Ahaz.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Osea, rege al lui Israel. Asirienii cuceresc Samaria şi deportează populaţia.
Cap. 18CAPITOLUL 18
Iezechia, rege peste Iuda. Cucerirea Samariei şi sfârşitul regatului de nord. Primele invazii ale lui Senaherib asupra Ierusalimului.
Cap. 19CAPITOLUL 19
Urmarea istorisirii. Înfrângerea, prin rugăciune, a lui Senaherib.
Cap. 20CAPITOLUL 20
Boala şi vindecarea lui Iezechia. Solia lui Merodac Baladan.
Cap. 21CAPITOLUL 21
Domnia lui Manase, apoi a lui Amon, fiul său.
Cap. 22CAPITOLUL 22
Cartea legii descoperită sub domnia lui Iosia.
Cap. 23CAPITOLUL 23
Iosia curăţă de idoli templul Domnului şi regatul lui Iuda, faptă care se răsfrânge şi în hotarele lui Israel. Regii Ioahaz şi Ioachim.
Cap. 24CAPITOLUL 24
Ioiachim, Iehonia şi Sedechia, ultimii regi ai lui Iuda.
Cap. 25CAPITOLUL 25
Asediul şi cucerirea Ierusalimului. Sedechia, rob. Jefuirea templului, dărâmarea zidurilor. A doua deportare. Guvernatorul Godolia. Eliberarea lui Ioiachim.