[ VTVechiul Testament
[ 4RgCartea a Patra a Regilor
[ Cap. 20 ]CAPITOLUL 20
Boala şi vindecarea lui Iezechia. Solia lui Merodac Baladan.
1În vremea aceea, Iezechia s'a îmbolnăvit de moarte. Iar profetul Isaia, fiul lui Amos, a venit la el şi i-a zis: „Aşa grăieşte Domnul: Pune-ţi casa'n rânduială, că vei muri şi nu vei trăi“.
2Iar Iezechia s'a întors cu faţa la perete şi I s'a rugat Domnului, zicând:
3„Adu-ţi aminte, Doamne, cum am umblat eu în faţa Ta întru adevăr – cu inimă plină – şi cum am făcut eu ceea ce e bun în ochii Tăi!“ Şi a plâns Iezechia cu plângere mare.
4Şi'n timp ce Isaia se afla în curtea cea din mijloc, fost-a cuvântul Domnului către el, zicând:
5„Întoarce-te şi spune-i lui Iezechia, cârmuitorul poporului Meu: – Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul lui David, părintele tău: Rugăciunea ţi-am auzit-o, lacrimile ţi le-am văzut, şi iată că Eu te voi face sănătos: în cea de a treia zi te vei sui în templul Domnului;
6şi-i voi adăuga duratei tale cincisprezece ani. Şi te voi izbăvi – pe tine şi cetatea aceasta – din mâna regelui Asirienilor; şi voi ocroti cetatea aceasta, de dragul Meu şi de dragul robului Meu David“.
7Atunci Isaia a zis: „Să ia ei o turtă de smochine şi să i-o pună pe rană şi se va însănătoşi“.
8Iar Iezechia a zis către Isaia: „Care este semnul că Domnul mă va vindeca şi că în cea de a treia zi mă voi sui în templul Domnului?“
9Iar Isaia i-a zis: „Acesta este semnul de la Domnul, că adică Domnul Îşi va ţine cuvântul pe care l-a grăit: umbra va merge cu zece trepte înainte, sau se va întoarce cu zece trepte înapoi“.
10Şi a zis Iezechia: „Uşor este ca umbra să se întindă cu zece trepte!... Nu, nu aşa!, ci să se întoarcă umbra cu zece trepte înapoi!“
11Atunci Isaia a strigat către Domnul, iar umbra s'a întors cu zece trepte înapoi pe cadran a.
12În vremea aceea, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, regele Babilonului, auzind că Iezechia fusese bolnav, i-a trimis acestuia o scrisoare şi un dar. b
13Iar Iezechia, bucurându-se de venirea solilor, le-a arătat toată casa în care îşi avea mirodeniile şi argintul şi aurul şi aromatele şi uleiul cel scump, şi cămara odoarelor şi tot ce se afla în vistieriile lui; nimic n'a fost în casa lui sau în ceea ce se afla în stăpânirea sa pe care el, Iezechia, să nu-l fi arătat.
14Iar profetul Isaia a venit la regele Iezechia şi i-a zis: „Ce-au spus oamenii aceştia? şi de unde au venit ei la tine?“ Iar Iezechia a zis: „Au venit la mine dintr'o ţară de departe: tocmai din Babilon“.
15Atunci el a zis: „Ce-au văzut ei în casa ta?“ Iar acela a zis: „În casa mea au văzut totul; nimic nu este'n casa mea pe care eu să nu li-l fi arătat, chiar şi tot ce e'n vistieriile mele“.
16Atunci Isaia a zis către Iezechia: „Ascultă cuvântul Domnului:
17Iată, vin zilele când vor fi duse'n Babilon toate câte se află'n casa ta şi tot ceea ce părinţii tăi au strâns până'n ziua de azi; nu se va pierde cuvântul pe care Domnul l-a grăit.
18Şi fiii tăi, odraslele tale, ei, cei născuţi din tine, şi ei vor fi luaţi şi vor deveni eunuci c în casa regelui Babilonului“.
19Iar Iezechia a zis către Isaia: „Bun este cuvântul Domnului, pe care El l-a grăit. Fie pace'n zilele mele!“ d
20Cât despre celelalte întâmplări ale lui Iezechia, despre toată lupta lui şi despre toate pe care el le-a înfăptuit: iazul, şi apeductul, şi cum a adus el apă în cetate, oare nu sunt ele scrise în Cartea Faptelor din Vremea Regilor lui Iuda?
21Şi a adormit Iezechia împreună cu părinţii săi şi a fost îngropat în cetatea lui David, iar în locul lui a devenit rege Manase, fiul său.