Za 03:08
Auzi acum, tu, Iosua, mare preot, tu şi cei mai apropiaţi ai tăi care-ţi stau înainte!; căci ei sunt bărbaţi prezicători: căci, iată, Eu Îl aduc pe servul Meu Răsăritul c;
Is 4
(continuare)
1În ziua aceea şapte femei a se vor ţine de un singur bărbat, zicând: „Vom mânca propria noastră pâine şi vom purta propriile noastre haine b, numai lasă-ne să-ţi purtăm numele c şi ridică ocara de pe noi d!“
2
Şi'n ziua aceea va străluci Dumnezeu cu slavă în sfat pe pământ,
ca să înalţe şi să umple de slavă
rămăşiţa lui Israel.
3
Şi va fi că rămăşiţa rămasă în Sion
şi rămăşiţa rămasă în Ierusalim chema-se-vor sfinţi,
toţi cei scrişi pentru viaţă în Ierusalim e.
4
Că Domnul va spăla spurcăciunea fiilor şi a fiicelor f Sionului
şi va curăţi sângele din mijlocul lor g
cu duhul judecăţii şi cu duhul arderii h.
5
Şi va veni; şi fiece loc al muntelui Sion
şi toate împrejurimile lui
vor fi umbrite ziua de un nor,
iar noaptea vor fi ca un fum
şi ca o lumină de foc înflăcărat;
deasupra tuturor, slava va fi acoperământ
6
şi frunzar
care'n timpul zilei să ţină umbră împotriva căldurii,
adăpost să fie şi ascunziş împotriva furtunii şi ploii.