„duhul judecăţii“ = duhul pedepsei; „duhul arderii“: metaforă inspirată de curăţirea metalelor prin topire, când cărbunii măresc flacăra şi temperatura, zgura se arde, iar metalul (aurul) iese curat.