Sir 42:13
Că din haină iese molia
 şi din femeie, o răutate de femeie.
Pr 7
CAPITOLUL 7
A te feri de desfrânare.
1Fiule, păzeşte-mi cuvintele
şi din poruncile mele fă-ţi un sfat de taină.
2Fiule, cinsteşte-L pe Domnul şi te vei întări
şi'n afară de El nu te teme de altul.
3Păzeşte poruncile mele şi vei fi viu,
păzeşte-mi cuvintele ca pe lumina ochilor;
pune-ţi-le pe degete,
înscrie-ţi-le pe tăbliţa inimii.
4Spune-i înţelepciunii să-ţi fie soră,
minte cuprinzătoare agoniseşte-ţi,
5ca să te păzească de femeia necunoscută şi vicleană
când te amăgeşte cu daruri de vorbe.
6Că, dacă'n casa ei se uită pe fereastră'n uliţă,
7şi printre feciorii nemintoşi îl vede pe unul mai fără minte
8trecând pe lângă colţul casei
9şi vorbind seara, pe'ntuneric,
în liniştea şi'n negura nopţii,
10atunci femeia îi iese înainte arătând ca o desfrânată
din cele ce-i fac pe tineri să-şi iasă din minţi.
11Că răsfăţată este şi neastâmpărată,
ale cărei picioare nu-s făcute pentru casă;
12ea, când pe-afară se dezmiardă,
când pe la tot colţul uliţei pândeşte,
13după care se apucă şi-l sărută
şi cu chip neruşinat îi zice:
14„Am avut de adus o jertfă de pace,
astăzi mi-am plinit făgăduinţele, a
15de aceea ţi-am ieşit înainte
dorindu-te pe tine, şi te-am aflat.
16Patul mi l-am gătit cu pânzeturi,
cu scoarţe din Egipt l-am aşternut;
17aşternutul mi l-am stropit cu şofran
şi casa mea cu scorţişoară.
18Vino, să ne desfătăm cu iubire până dimineaţa,
vino, şi'n dragoste să ne tăvălim;
19că bărbatul meu nu-i acasă,
departe'n cale s'a fost dus,
20mâinile şi le-a încărcat cu bani
şi după multe zile se va întoarce acasă“.
21Şi astfel, cu vorbe multe l-a abătut din drum
şi cu laţurile buzelor l-a tras după ea,
22iar el degrab a urmat-o
şi iată-l mergând ca un bou la'njunghiere
şi ca un câine la zgardă
23sau ca un cerb rănit de o săgeată la ficat, sau ca pasărea ce se grăbeşte spre laţ
fără să ştie că e vorba de viaţa ei.
24Acum, deci, fiule, ascultă-mă
şi ia aminte la cuvintele gurii mele:
25Inima ta să nu se abată spre căile ei
şi'n cărările ei să nu te rătăceşti,
că ea pe mulţi, rănindu-i, i-a nimicit
şi nenumăraţi sunt cei pe care i-a ucis.
26Casa ei e drumul iadului,
râpa ce duce la cămările morţii.