Ps 146:06
Domnul îi ia asupra Sa pe cei blânzi,
dar pe cei păcătoşi pân'la pământ îi smereşte.

Ps 145
PSALMUL 145
Aliluia. Al lui Agheu şi Zaharia a.
1Suflete al meu, laudă-L pe Domnul!
2Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea,
cânta-voi Dumnezeului meu atât cât voi fi viu.
3Nu vă încredeţi în cei puternici b,
în fiii oamenilor, în care nu-i nici o mântuire;
4suflarea c li se va duce, ei în pământul lor se vor întoarce,
e ziua'n care gândurile lor toate vor pieri.

5Fericit e cel căruia Dumnezeul lui Iacob îi este ajutor,
a cărui nădejde e în Domnul Dumnezeul lui,
6Cel ce a făcut cerul şi pământul,
marea şi tot ceea ce se află'n ele;
Cel ce păzeşte adevărul în veac,
7Cel ce face judecată pentru cei năpăstuiţi,
Cel ce dă hrană celor flămânzi;
Domnul îi dezleagă pe cei ferecaţi în obezi,
8Domnul îi ridică pe cei prăbuşiţi,
Domnul înţelepţeşte orbii,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
9Domnul îi păzeşte pe cei străini;
pe orfan şi pe văduvă îi va lua asupra Sa d,
iar calea păcătoşilor o va nimici.

10Împărăţi-va Domnul în veci,
Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam.