Ps 145:10
Împărăţi-va Domnul în veci,
Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam.
Ps 144
PSALMUL 144
O cântare de laudă a lui David.
1Pe Tine Te voi înălţa, Dumnezeul meu, Împăratul meu,
şi numele Tău îl voi binecuvânta în veac şi în veacul veacului.
2În toate zilele Te voi binecuvânta
şi numele Tău îl voi lăuda în veac şi în veacul veacului.
3Mare este Domnul şi lăudat foarte
şi nici o margine nu este măreţiei Sale a.
4Neam după neam vor lăuda lucrurile Tale
şi puterea Ta o vor vesti;
5de măreţia slavei sfinţeniei Tale vor grăi
şi despre minunile Tale vor povesti
6şi despre puterea înfricoşătoarelor Tale fapte vor istorisi
şi măreţia Ta o vor spune;
7amintirea mulţimii bunătăţii Tale o vor revărsa
şi de dreptatea Ta se vor bucura.
8Îndurat şi milostiv este Domnul,
îndelung-răbdător şi mult-milostiv.
9Domnul bun le este tuturor
şi îndurările Lui peste toate lucrurile Lui.
10Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale,
şi cuvioşii Tăi să Te binecuvinteze.
11Despre slava împărăţiei Tale vor istorisi
şi despre stăpânirea Ta vor spune,
12ca să-i facă pe fiii oamenilor să-Ţi cunoască stăpânirea
şi slava măreţiei împărăţiei Tale.
13Împărăţia Ta este împărăţia tuturor veacurilor
şi stăpânirea Ta, din neam în neam.

Credincios este Domnul faţă de spusele Sale
şi sfânt în toate lucrurile Sale.
14Domnul îi sprijină pe toţi cei ce cad
şi-i ridică pe toţi cei prăbuşiţi.
15Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine,
iar Tu le dai hrana la vreme potrivită.
16Tu mâna Ţi-o deschizi
şi de bunăvoinţă saturi tot ce e viu.
17Drept este Domnul în toate căile Sale
şi sfânt în toate lucrurile Sale.
18Aproape este Domnul de toţi cei care-L cheamă,
de toţi cei ce întru adevăr Îl cheamă b.
19Voia celor ce se tem de El o va face
şi rugăciunea lor o va auzi
şi El îi va mântui.
20Domnul îi păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc,
iar pe toţi păcătoşii îi va nimici.
21Gura mea va grăi lauda Domnului;
tot ce e trup să binecuvinteze numele Său cel sfânt
în veac şi în veacul veacului.