Ps 144:19
Voia celor ce se tem de El o va face
şi rugăciunea lor o va auzi
şi El îi va mântui.
Ps 20
PSALMUL 20
Pentru sfârşit: un psalm al lui David.
1Doamne, întru puterea Ta se va veseli regele a
şi de mântuirea Ta se va bucura foarte.
2Dorinţa inimii lui i-ai dăruit-o b
şi de cererea buzelor lui nu l-ai lipsit.

3Că l-ai întâmpinat cu binecuvântări de dreptate,
pus-ai pe capul său cunună de piatră scumpă.
4Viaţă a cerut de la Tine, şi i-ai dat-o:
lungime de zile în veacul veacului.
5Mare este slava lui întru mântuirea Ta,
slavă şi mare-cuviinţă c vei pune peste el;
6că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului,
cu faţa Ta întru bucurie îl vei veseli.
7Că regele nădăjduieşte în Domnul
şi din mila Celui-Preaînalt nu se va clinti.
8Mâna Ta îi va găsi pe toţi vrăjmaşii Tăi,
dreapta Ta să-i afle pe toţi cei ce Te urăsc.
9Ca un cuptor de foc îi vei face atunci când Te arăţi;
Domnul întru mânia Sa îi va răvăşi,
focul îi va mistui.
10Rodul lor de pe pământ îl vei şterge
şi seminţia lor dintre fiii oamenilor.
11Că lucruri rele au gândit împotriva Ta,
planuri au cugetat care nu vor dura.
12Că Tu îi vei pune pe fugă,
prin cei rămaşi ai Tăi le vei găti căderea d.

13Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta;
cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.