„mare-cuviinţă“: veche şi frumoasă expresie românească. Literal se traduce „măreţie“, „maiestate“, „magnificenţă“.