Pr 24:23
Şi iarăşi pe acestea vi le spun vouă, înţelepţilor:
Nu e bine ca la judecată să-i cunoşti pe împricinaţi.
Pr 18
CAPITOLUL 18
Prietenia şi înfrânarea limbii.
1Omul care vrea să se despartă de prieteni caută pricini,
dar în toată vremea va fi vrednic de ocară.
2Omul lipsit de minte nu are nevoie de înţelepciune,
că mai bine o duce cu nebunia.
3Când necredinciosul intră în adâncul răutăţilor, nici nu le bagă de seamă,
dar necinste şi ocară vin peste el.
4Apă adâncă este cuvântul în inima omului
şi râu ce tresaltă şi fântână de viaţă.
5Nu e bine să-i dai cinstire omului fără Dumnezeu,
şi nici potrivit ca omului drept să-i răpeşti, la judecată, dreptatea.
6Buzele nemintosului îl duc în necazuri,
iar gura lui îndrăzneaţă cheamă moartea.
7Gura celui fără minte e prăbuşirea lui,
iar buzele lui sunt laţ pentru sufletul său.
8Pe cei leneşi îi biruie frica,
iar sufletele oamenilor afemeiaţi vor flămânzi.
9Cel ce nu se ajută pe sine prin faptele sale
e frate cu cel ce pe sine se nimiceşte.
10Numele Domnului, din măreţia tăriei;
alergând la el, drepţii se înalţă.
11Averea omului bogat e cetate tare,
dar slava ei aruncă umbră largă.
12Înainte de prăbuşire inima omului se înalţă,
dar înainte de mărire se smereşte.
13Cel ce răspunde înainte de a auzi,
nebun este şi ocară sieşi.
14Sluga înţeleaptă potoleşte mânia omului,
dar pe cel laş cine-l va suferi?
15Inima celui ce gândeşte câştigă pricepere,
iar urechile înţelepţilor caută cugetarea.
16Când omul dă, darul său îl lărgeşte
şi printre cei puternici îl aşază.
17Omul drept se învinuie pe sine când începe să vorbească,
dar dacă pârâşul sare asupră-i, acela e mustrat.
18Sorţii pun capăt certurilor
şi hotărăsc între cei puternici.
19Un frate ajutat de un frate e ca o cetate înaltă şi tare
şi e tot atât de puternic ca un palat bine temeluit.
20Omul îşi umple pântecele din roadele gurii sale
şi cu roadele buzelor sale se va sătura.
21Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii,
iar cei ce şi-o stăpânesc îi vor mânca roadele.
22Cel ce şi-a găsit o femeie bună, bune daruri şi-a aflat
şi desfătare a primit de la Dumnezeu.
23Cel ce o îndepărtează pe femeia bună, bunătăţile şi le îndepărtează,
iar cel ce ţine o adulteră e nebun şi necredincios. a
24Săracul răspunde cu rugăciuni,
iar bogatul răspunde cu asprime.
25Omul binevoitor într'o adunare
e mai prieten decât un frate. b