Acest verset şi primele două din capitolul următor sunt omise în ed. Rahlfs.