Pr 17:04
Omul rău ascultă de limba nelegiuiţilor, dar omul drept nu ia aminte la buzele mincinoase.
Sir 12
CAPITOLUL 12
Despre binefaceri. Despre prieteni buni şi răi.
1
Dacă faci bine, să ştii cui i-l faci a
 şi vei avea mulţumire pentru fapta ta cea bună.
2
Fă-i bine celui credincios şi vei afla răsplată;
 dacă nu de la el, de la Cel-Preaînalt.
3
Nici un bine celui ce pururi se îndeletniceşte cu răul
 şi nici celui ce nu face milostenie!
4
Dă-i celui credincios, dar nu-l ajuta pe cel păcătos!
5
Fă-i bine celui smerit,
 dar nu-l ajuta pe cel păcătos;
 ţine-i pâinea la tine, nu i-o da,
 ca nu cumva să devină mai tare decât tine;
altminteri, vei afla un rău de două ori mai mare
 pentru toate binefacerile pe care i le-ai făcut.
6
Că şi Cel-Preaînalt îi urăşte pe păcătoşi
 şi-i va pedepsi pe cei nelegiuiţi.
7
Dă-i omului de bine, dar nu-l ajuta pe cel păcătos.

8
Prietenul nu se cunoaşte când îţi este bine,
 şi nu în duşmănie se ascunde duşmanul.
9
Când omului îi merge bine, duşmanii lui se întristează;
 când îi merge rău, chiar şi prietenul îl lasă.
10
Niciodată să nu te încrezi în duşmanul tău;
 că precum se cocleşte arama, aşa şi răutatea lui;
11
chiar când se umileşte şi umblă aplecat,
 ţine-ţi inima trează şi fereşte-te de el;
fii cu el precum cel ce şterge oglinda
 şi vei cunoaşte că rugina de pe el nu s'a dus.
12
Nu-l pune să stea lângă tine,
 ca nu cumva să te împingă şi să-ţi ia locul;
să nu ţi-l pui de-a dreapta ta,
 ca nu cumva să încerce să-ţi ia scaunul;
atunci, la urmă, vei înţelege cuvintele mele
 şi te vei căi amintindu-ţi de cele ce ţi-am spus.
13
Cui îi va fi milă de descântătorul muşcat de şarpe
 şi de toţi cei ce se înfruntă cu fiarele sălbatice?
14
Aşa e cel ce-şi face din păcătos un tovarăş
 şi care se face părtaş la păcatele lui;
15
pentru o vreme rămâne cu tine,
 dar, dacă te clatini, nu se va opri.
16
Duşmanul are dulceaţă pe buze,
 dar în inimă cugetă cum să te arunce în groapă;
duşmanul are lacrimi în ochi,
 dar, dacă-i pică bine, nu se va sătura de sânge;
17
dacă te pândeşte ceva rău, îl vei afla acolo înaintea ta:
 pretinzând că te ajută, îţi va săpa sub picioare,
va da din cap şi din mâini
 şi, multe şuşotind, nu va face decât să-şi schimbe faţa.