Pr 17:03
Aşa cum aurul şi argintul se lămuresc în cuptor,
tot astfel inimile cele alese, lângă Domnul.
Sir 2
CAPITOLUL 2
A fi tare în încercări.
1
Fiule, dacă ţi-ai pus în gând să-L slujeşti pe Domnul,
 pregăteşte-ţi sufletul pentru încercări.
2
Încordează-ţi inima şi fii tare,
 iar la vreme de necaz să nu te tulburi.
3
Lipeşte-te de El şi nu te'ndepărta,
 pentru ca'n ziua ta din urmă să fii înălţat.
4
Tot ce ţi se'ntâmplă, primeşte cu plăcere,
 iar în necazurile smereniei tale fii răbdător;
5
căci în foc se lămureşte aurul, a
 iar oamenii plăcuţi [Domnului], în cuptorul umilinţei.
6
Crede în El, iar El te va ajuta;
 îndreaptă-ţi căile şi nădăjduieşte în El.
7
Voi, cei ce vă temeţi de Domnul, aşteptaţi-I mila
 şi nu vă abateţi, ca nu cumva să cădeţi.
8
Voi, cei ce vă temeţi de Domnul, credeţi în El
 şi răsplata voastră nu se va pierde.
9
Voi, cei ce vă temeţi de Domnul, nădăjduiţi în bine,
 în veselia veşnică şi în milă.
10
Priviţi la vechile generaţii:
 Cine a nădăjduit în Domnul şi a fost ruşinat?
 sau cine s'a încrezut în El şi a fost părăsit?
 sau cine L-a chemat şi n'a fost luat în seamă?
11
Căci îndurător şi milostiv este Domnul;
 El iartă păcatele şi mântuieşte la vremea necazului.
12
Vai inimilor fricoase şi mâinilor slabe b
 şi păcătosului care umblă pe două cărări! c
13
Vai inimii slabe!; neavând credinţă,
 nici nu va fi apărată.
14
Vai vouă, celor ce v'aţi pierdut răbdarea!:
 Ce veţi face când Domnul vă va cerceta?
15
Cei ce se tem de Domnul nu-I vor înfrunta cuvintele,
 iar cei care-L iubesc Îi vor păzi căile.
16
Cei ce se tem de Domnul caută ce-I place Lui,
 iar cei care-L iubesc se satură cu Legea.
17
Cei ce se tem de Domnul îşi au inima gata oricând
 şi'n faţa Lui îşi smeresc sufletul:
18
„Să cădem în mâinile Domnului,
 iar nu în mâinile oamenilor;
 că precum Îi este slava,
 aşa-I este şi mila!“