Pr 14:21
Cel care-l necinsteşte pe nevoiaş păcătuieşte,
dar fericit este cel ce-i miluieşte pe săraci.
Ps 40
PSALMUL 40
Pentru sfârşit: un psalm al lui David *.
1Fericit cel ce se gândeşte la sărac şi la sărman;
în ziua cea rea, Domnul îl va izbăvi a.
2Domnul să-l păzească şi să-l ţină în viaţă şi să-l fericească pe pământ
şi să nu-l dea în mâinile vrăjmaşilor lui.
3Domnul să-l ajute în patul durerii sale;
în aşternutul bolii lui, Tu i-ai întors lâncezeala spre bine.
4Eu am zis: “Doamne, miluieşte-mă,
vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit Ţie”.
5Vrăjmaşii mei m'au vorbit de rău:
“Când va muri el? iar numele lui când va pieri?”
6Venea cineva să mă vadă, grăia deşertăciuni,
inima lui îşi aduna sieşi fărădelege,
ieşea afară şi tuna împotriva mea.
7Toţi vrăjmaşii mei laolaltă şopteau împotrivă-mi,
împotriva mea puneau la cale rele;
8cuvânt nelegiuit au pus împotrivă-mi:
“Cel ce doarme, oare se va mai scula?”
9Fiindcă chiar omul păcii mele, cel în care îmi puneam nădejdea,
cel ce a mâncat din pâinea mea, chiar el şi-a ridicat călcâiul împotrivă-mi b.
10Dar Tu, Doamne, miluieşte-mă şi ridică-mă,
iar eu le voi răsplăti.
11Prin aceasta am cunoscut că Tu m'ai vrut,
că nu se va bucura de mine vrăjmaşul meu.
12De dragul nerăutăţii mele m'ai ajutat
şi pentru totdeauna m'ai aşezat înaintea feţei Tale.
13Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
din veac şi până'n veac. Amin! Amin!