Pr 06:18
inima ce meştereşte gânduri rele,
picioarele grabnice în a face răul,
Pr 19
CAPITOLUL 19
Săracii cinstiţi şi fiii bine crescuţi.
1Mai bun e săracul în calea simplităţii lui
decât cel cu buze viclene şi cap fără minte.
2Unde nu e ştiinţa sufletului, acolo nu este binele,
iar cel ce-şi grăbeşte picioarele se va împiedica.
3Nebunia omului îi strâmbă căile
şi'n inima lui Îl învinuie pe Dumnezeu.
4Bogăţia aduce belşug de prieteni,
dar săracul se trezeşte şi fără singurul său prieten.
5Martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit,
iar cel ce învinuie pe nedrept nu va scăpa.
6Mulţi sunt cei ce se gudură pe lângă feţele regilor;
dar tot omul rău îi devine ocară altui om.
7Tot cel care-l urăşte pe fratele sărac
departe va fi şi de prietenie.

Buna cugetare se apropie de cei ce o ştiu,
iar omul înţelept o află.

Cel ce face mult rău desăvârşeşte răul,
iar cel ce întărâtă cuvinte nu se va mântui.
8Cel care-şi agoniseşte înţelepciune se iubeşte pe sine,
iar cel ce-şi păstrează lucrarea minţii va afla binele.
9Martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit,
iar cel ce aţâţă răutatea, de ea va pieri.
10Celui fără minte desfătarea nu-i foloseşte la nimic
şi tot aşa dacă sluga începe să domnească cu semeţie.
11Omul milostiv e mult-îngăduitor
şi lauda lui va trece pe deasupra nelegiuiţilor.
12Ameninţarea regelui e ca răcnetul leului,
dar bunăvoinţa lui e ca roua pe iarbă.
13Fiul fără minte e o ruşine pentru tatăl său,
iar prinoasele din simbria desfrânatei nu sunt curate.
14Părinţii le împart fiilor casă şi avere,
dar femeia îi este rânduită bărbatului de către Dumnezeu.
15Bărbatului afemeiat îi stă'n cale laşitatea,
iar sufletul celui trândav va flămânzi.
16Cel ce păzeşte porunca, sufletul şi-l păzeşte,
dar cel ce-şi dispreţuieşte căile, acela va pieri.
17Cel care-l miluieşte pe sărac Îl împrumută pe Dumnezeu
şi după ceea ce dă i se va răsplăti.
18Cât timp mai e nădejde, pedepseşte-ţi fiul,
dar în sufletul tău nu te înălţa pân'la trufie.
19Omul răutăcios va avea multă pagubă,
dar dacă face răul îşi va pierde şi sufletul.
20Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău,
pentru ca măcar la urma urmelor să fii înţelept.
21Multe gânduri sunt în inima omului,
dar sfatul Domnului rămâne în veac.
22Roadă îi este omului milostenia,
iar săracul cel drept e mai bun decât bogatul mincinos.
23Spre viaţă îi este omului frica de Domnul,
dar cel fără frică stă pe unde cunoaşterea nu-i de văzut.
24Cel ce cu nedreptate îşi ascunde mâinile'n sân
nu şi le va duce nici la gură.
25Când îl baţi pe ticălos, omul simplu devine mai isteţ,
iar dacă-l vei certa pe omul înţelept, el va cunoaşte priceperea.
26Cel care nu-şi cinsteşte tatăl şi se leapădă de mama sa,
acela va fi supus ruşinii şi ocării.
27Fiul care încetează să păstreze învăţătura tatălui său,
acela cu rele vorbe se va deprinde.
28Cel ce se pune chezaş pentru copilul nemintos dispreţuieşte dreptatea,
iar gura celor necredincioşi va înghiţi judecăţile.
29Bice li se pregătesc neruşinaţilor
şi, tot aşa, pedepse pentru cei fără minte.