Pr 19:21
Multe gânduri sunt în inima omului,
dar sfatul Domnului rămâne în veac.
Iov 23
CAPITOLUL 23
Răspunsul lui Iov.
1Şi răspunzând Iov, a zis:
2
„Eu ştiu că-a mea mustrare e chiar din mâna mea,
  că mâna Lui apasă, grea, pe suspinul meu.
3
O, cine'n lumea asta m'ar învăţa să-L aflu
  şi să ajung odată la un deznodământ?
4
Atunci mi-aş spune mie că este-o judecată
  şi cu mustrări asupră-mi aş umple gura mea;
5
cuvintele le-aş paşte, pe care mi le-ar spune,
  şi spusele Lui toate le-aş pipăi cu mintea.
6
Şi de-ar veni asupră-mi, El, cu putere multă,
  cu una mai puţină nu mă va'nfricoşa:
7
din El e adevărul şi de la El mustrarea,
  prin El mi-i judecata'n deznodământul ei.
8
Că eu dacă voi merge'n ce-a fost întâi, mă pierd;
  iar ce va fi pe urmă, ce pot eu, biet, să ştiu?
9
El dac-o ia la stânga şi vreau să-L prind, nu pot,
  iar de S'a'ntors la dreapta, eu nici aici nu-L văd.
10
Dar El îmi ştie calea,
  şi m'a ales ca focul o lamură de aur.
11
El a grăit porunca, eu am ieşit s'o'ntâmpin,
  căci calea I-am păzit-o şi nu mă voi abate,
12
şi nici voi sta departe de ale Lui porunci,
  şi tainiţă mi-i sânul, a graiurilor Lui.
13
Dar dacă-aşa El zice a, cine-I va sta'mpotrivă?:
  ce-a vrut a şi făcut.
14
Acesta mi-i temeiul că-am năzuit spre El
  şi, dojenit, gândit-am la El cu'ngrijorare. b
15
Şi iată de ce, totuşi, de El îmi scutur pasul,
  şi mă socot cu mintea, şi iar mă tem de El.
16
Din inima mea Domnul făcu o slăbănoagă
  şi Cel-Atotputernic Se năpusti asupră-mi.
17
Căci n'am ştiut că-mi vine de-acolo întuneric
  şi nici că-mi va fi chipul acoperit de neguri.