Nm 11:01
Şi s'a pornit poporul cu rea cârtire'mpotriva Domnului; iar Domnul a auzit şi cu urgie S'a mâniat: foc de la Domnul s'a aprins între ei şi le-a mistuit o parte din tabără.
Nm 12
CAPITOLUL 12
Mariam cârteşte'mpotriva lui Moise şi e lovită cu lepră.
1Mariam a şi Aaron vorbeau însă împotriva lui Moise din pricina femeii etiopience pe care Moise şi-o luase; căci el îşi luase, într'adevăr, o etiopiancă.
2Ei ziceau: „Oare numai lui Moise i-a grăit Domnul? Nu ne-a grăit El oare şi nouă?“ Iar Domnul a auzit.
3Dar omul Moise era foarte blând, mai mult decât toţi oamenii care sunt pe pământ.
4Şi de'ndată a zis Domnul către Moise şi către Aaron şi către Mariam: „Ieşiţi voi câteşitrei la cortul mărturiei“. Şi au ieşit tustrei la cortul mărturiei.
5Atunci S'a pogorât Domnul într'un stâlp de nor şi a stat la intrarea cortului mărturiei şi i-a chemat pe Aaron şi pe Mariam; şi au ieşit amândoi.
6Şi le-a zis: „Ascultaţi cuvintele Mele:
De este'ntre voi cineva profet al Domnului,
aceluia'n vedenie Mă arăt şi'n somn îi vorbesc.
7
Nu tot aşa-i cu robul Meu Moise:
credincios e el în toată casa Mea;
8
lui îi vorbesc gură către gură,
aievea şi nu prin ghicituri b,
iar el vede slava Domnului c.
Cum de nu v'aţi temut să cârtiţi împotriva robului Meu Moise?“
9Şi s'a aprins mânia Domnului asupra lor; El a plecat,
10a plecat şi norul de deasupra cortului, şi iată că Mariam era leproasă, [albă] cum e zăpada. Aaron s'a uitat la Mariam, şi iată că era leproasă!
11Atunci a zis Aaron către Moise: „Rogu-mă, domnul meu, să nu ne socoteşti păcatul acesta, fiindcă n'am ştiut că păcătuim!
12Te rog, să nu se facă ea asemenea morţii, ca un prunc ce iese mort din pântecele mamei sale, cu trupul pe jumătate ros!“
13Atunci a strigat Moise către Domnul şi a zis: „Dumnezeule, Te rog, vindec-o!“
14Domnul însă a zis către Moise: „Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o'n obraz, oare n'ar fi trebuit ea să se ruşineze timp de şapte zile? Aşadar, şapte zile să fie ţinută în afara taberei, şi numai după aceea să intre“.
15Şi a fost ţinută Mariam în afara taberei timp de şapte zile; şi poporul n'a plecat la drum până ce Mariam s'a curăţit d.
16După aceasta a pornit poporul de la Haşerot şi a poposit în pustia Paran.