[ VTVechiul Testament
[ NmNumerele
Cap. 1CAPITOLUL 1
Luptătorii lui Israel.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Tabăra poporului lui Israel.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Numărătoarea leviţilor şi slujbele lor.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Slujbe deosebite ale leviţilor şi numărul lor.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Cei necuraţi, afară din tabără! Femeia bănuită de adulter.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Nazireii. Rostirea binecuvântării preoţeşti.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Jertfe şi daruri ale căpeteniilor lui Israel la sfinţirea cortului.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Sfinţirea leviţilor.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Sărbătorirea Paştilor în pustia Sinai. Norul.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Cele două trâmbiţe de argint. Israeliţii pleacă la drum.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Murmure'n popor; plângeri împotriva manei. Mijlocirea lui Moise. Cei şaptezeci de bătrâni. Prepeliţele.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Mariam cârteşte'mpotriva lui Moise şi e lovită cu lepră.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Iscoadele trimise în Canaan.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Poporul cârteşte, Domnul Se mânie, Moise se roagă. Iertare şi pedeapsă.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Felurite jertfe. Pedeapsă pentru călcarea zilei de odihnă.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Răzvrătirea lui Core, Datan şi Abiron.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Adeverirea preoţiei lui Aaron: toiagul odrăslit.
Cap. 18CAPITOLUL 18
Slujba şi veniturile preoţilor şi leviţilor.
Cap. 19CAPITOLUL 19
Apa care curăţă întinarea.
Cap. 20CAPITOLUL 20
Moartea Mariamei. Apa din piatră. Moartea lui Aaron.
Cap. 21CAPITOLUL 21
Şarpele de aramă.
Cap. 22CAPITOLUL 22
Istoria lui Balaam.
Cap. 23CAPITOLUL 23
Balaam îi binecuvintează pe Israeliţi.
Cap. 24CAPITOLUL 24
Proorocia lui Balaam.
Cap. 25CAPITOLUL 25
Pedeapsa pentru idolatrie şi desfrânare.
Cap. 26CAPITOLUL 26
Numărarea din nou a poporului.
Cap. 27CAPITOLUL 27
Fiicele lui Salfaad. Legea asupra dreptului de moştenire al fiicelor. Iosua ca succesor al lui Moise.
Cap. 28CAPITOLUL 28
Noi rânduieli pentru o seamă de jertfe.
Cap. 29CAPITOLUL 29
Jertfe la zilele întâi, a zecea şi a cincisprezecea din luna a şaptea.
Cap. 30CAPITOLUL 30
Despre făgăduinţe.
Cap. 31CAPITOLUL 31
Nimicirea Madianiţilor; măcelărirea femeilor.
Cap. 32CAPITOLUL 32
Israel începe să se aşeze în ţara Canaanului.
Cap. 33CAPITOLUL 33
Drumul şi popasurile lui Israel între Egipt şi Iordan. Porunci pentru împărţirea Canaanului.
Cap. 34CAPITOLUL 34
Hotarele ţării Canaanului; cei ce o vor împărţi.
Cap. 35CAPITOLUL 35
Cetăţile leviţilor şi cetăţile de scăpare.
Cap. 36CAPITOLUL 36
Rânduială pentru neînstrăinarea moşiilor la căsătoria fetelor.