Proorociţa Mariam, sora lui Aaron şi a lui Moise (vezi Iş 15, 20-21).