Is 34:05
Beată Mi s'a făcut sabia în cer c;
iată, ea se va coborî peste Idumeea,
şi cu judecată peste poporul hărăzit pieirii.
Ir 46
Profeţie împotriva Egiptului. a
1Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia profetul, cu privire la neamuri.
2Asupra Egiptului, împotriva oştirii Faraonului Neco, regele Egiptului, ce se afla în Carchemiş, lângă râul Eufrat, şi pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, a zdrobit-o în cel de al patrulea an al domniei lui Ioiachim, regele lui Iuda. b
3
„Prindeţi arme şi scuturi
şi alergaţi la luptă!
4
Înşeuaţi-vă caii!
Voi, călăreţi, urcaţi-vă în şei
şi staţi gata sub coifurile voastre;
înclinaţi în faţă lăncile,
puneţi-vă platoşele!
5
De ce oare le e teamă
şi se feresc înapoi?:
Cei tari ai lor vor fi tăiaţi,
cu fuga au fugit
şi'mpresuraţi fiind
ei nu s'au mai întors,
zice Domnul.
6
Cel sprinten să nu fugă,
cel tare să nu scape!
Spre nord, la Eufrat,
ei au slăbit, ei au căzut.
7
Cine-i acesta, oare,
cel ce ca un râu c se urcă
şi ca pâraiele ce-şi învolbură apa?
8
Apele Egiptului ca un râu se vor sui;
iar el a zis:
mă voi urca s'acopăr tot pământul
şi să-i afund pe cei ce-l locuiesc!
9
Încălecaţi pe cai!
Gătiţi carele de luptă!
Ieşiţi, voi, războinici ai Etiopienilor;
şi voi, Libieni înarmaţi cu scuturi;
şi voi, Lidienilor, încălecaţi,
întindeţi-vă arcul!
10Ziua aceea Îi va fi Domnului Dumnezeului nostru zi de răzbunare asupra vrăjmaşilor Săi:
Sabia Domnului îi va mânca,
pe săturate îi va mânca
şi cu sângele lor se va îmbăta;
căci aceasta-i jertfă Domnului
din ţara de miazănoapte,
la râul Eufrat.
11
Suie-te pe Galaad
şi ia balsam pentru fata fecioară d a Egiptului;
zadarnic ţi-ai înmulţit tu leacurile,
că toate sunt netrebnice!
12
Neamurile ţi-au auzit glasul,
de strigarea ta umplutu-s'a pământul,
căci războinic pe războinic a slăbit,
căzut-au amândoi de-a valma“.
13
Cuvântul pe care Domnul i l-a grăit lui Ieremia cu privire la regele Babilonului care va veni să izbească ţara Egiptului:
14
„Daţi de ştire în Migdol e,
duceţi vestea pân' la Memfis f,
ziceţi: Scoală-te şi te găteşte,
că sabia ţi-a mâncat tufanii. g
15
De ce-a fugit de la tine Apis h?
Nu, n'a rămas alesul tău viţel,
căci Domnul Dumnezeu l-a betejit.
16
Şi gloata ta slăbit-a şi-a căzut
şi fiecare pe vecin îl agrăia:
– Să ne sculăm
şi'n ţara noastră să ne'ntoarcem,
şi la poporul nostru
de sabia elină i să fugim!
17
Pe Neco Faraonul, cel rege al Egiptului,
numiţi-l: «Zgomot, dar-a-pierdut-prilejul». j
18
Aşa cum Eu sunt viu
– grăieşte Domnul Dumnezeu –
el va veni precum Taborul între munţi,
precum Carmelul cel din mare. k
19
O, fiică a Egiptului, ce încă stai acasă,
găteşte-ţi strai de'nstrăinare,
căci Memfisul va fi'ntru totul un pustiu
şi «Vai!» se va chema,
că nimeni nu mai e să-l locuiască.
20
Junincă preafrumoasă e Egiptul,
dar, vai!, din miazănoapte nimicire
veni-va peste ea!
21
Şi luptătorii simbriaşi dintr'însa
sunt ca viţeii puşi la îngrăşat,
că şi ei s'au întors
şi au fugit ca unul, într'un gând;
nu, n'au rămas,
căci ziua nimicirii le-a venit
şi vremea răzbunării.
Li-i glasul ca un şuier şui de şarpe,
22
căci prin nisipuri se tot duc;
veni-vor [în Egipt], dar cu topoare,
asemeni tăietorilor de lemne;
23
şi-i vor tăia pădurea la pământ
– aşa grăieşte Domnul –,
căci nimeni nu le ţine socoteala:
se înmulţesc mai mult decât lăcusta,
în roiuri fără număr.
24
Acoperită-i de ruşine ea, fiica
Egiptului, căci dată e pe mâna
unui popor din miazănoapte.
25Iată, Eu îl voi bântui pe Amon, fiul său l, şi pe Faraon şi pe cei ce-şi pun încrederea în el.
26Şi-i voi da în mâinile celor ce le caută viaţa, în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului, şi în mâinile slujitorilor lui. Dar după aceea Egiptul va fi iarăşi locuit, ca în zilele de altădată, zice Domnul.
27
Dar tu, tu, Iacobe, să nu te temi,
nici să te sperii, Israele,
că, iată, Eu chiar de departe-am să te mântui,
şi pe urmaşii tăi din jugul lor;
şi Iacob se va'ntoarce
şi tihnă va avea şi va dormi
şi nimenea să-l sperie nu va fi.
28
Tu, Iacobe, tu robul Meu,
să n'ai în tine teamă – zice Domnul –,
căci Eu cu tine sunt.
Cea fără frică şi gingaşă
a fost predată cu-ale ei;
că Eu voi face să se stingă
acele neamuri toate
în care Eu te-am îmbrâncit;
nu însă şi pe tine,
ci'n judecată îţi voi da pedeapsă
şi nu vei fi'ntru totul fără vină“.