Is 06:04
Şi pragul cel de sus al uşii se sălta de glasul cu care ei strigau, iar casa s'a umplut de fum.
Iz 10
O nouă vedenie asupra carului dumnezeiesc. Domnul părăseşte templul.
1Şi m'am uitat; a şi, iată, deasupra tăriei cereşti ce se afla peste capul heruvimilor: asemănarea unui tron deasupra lor, cum e piatra de safir.
2Şi El a grăit către bărbatul îmbrăcat în haină [lungă]: „Intră între roţile ce se află sub heruvimi; de prin mijlocul heruvimilor umple-ţi mâinile cu cărbuni aprinşi şi risipeşte-i peste cetate!“ Şi el a intrat în raza văzului meu.
3Când bărbatul a intrat, heruvimii stăteau de-a dreapta casei; iar norul a umplut curtea cea dinlăuntru.
4Atunci slava Domnului s'a ridicat de la heruvimi spre tinda casei; şi norul a umplut casa, iar curtea s'a umplut de strălucirea slavei Domnului.
5Şi glasul aripilor heruvimilor se auzea până'n curtea cea din afară, ca glasul Atotţiitorului Dumnezeu atunci când vorbeşte.
6Şi a fost că atunci când El i-a poruncit bărbatului îmbrăcat în veşmântul cel sfânt, zicând: „Ia foc din mijlocul roţilor ce se află între heruvimi!“, el a intrat şi a stat lângă roţi.
7Şi heruvimul şi-a întins mâna în mijlocul focului ce se afla între heruvimi şi a luat şi l-a pus în mâinile bărbatului îmbrăcat în veşmântul cel sfânt, care l-a luat şi a ieşit.
8Şi am văzut că heruvimii aveau dedesubtul aripilor lor ceva asemănător cu nişte mâini de om.
9Şi m'am uitat; şi, iată: alături de heruvimi, patru roţi; câte o roată lângă fiecare heruvim; iar înfăţişarea roţilor era ca înfăţişarea cărbunilor aprinşi.
10Înfăţişarea lor era asemănătoare în toate cele patru, ca şi cum ar fi fost roată'n roată.
11Când ele înaintau, înaintau în cele patru laturi ale lor; şi'n timpul mersului nu se învârteau, ci oriîncotro se îndrepta cea dintâi, după ea mergeau şi celelalte; şi'n timpul mersului nu se învârteau.
12Şi spatele şi mâinile şi aripile lor şi roţile erau pline de ochi de jur-împrejurul celor patru roţi.
13Şi roţile acestea se numeau, în auzul meu, Galgal. b
14Fiecare avea patru feţe: faţa celei dintâi era faţă de heruvim, faţa celei de a doua era faţă de om, a celei de a treia era faţă de leu, iar a celei de a patra era faţă de vultur. c
15Şi heruvimii s'au ridicat; aceasta e făptura vie pe care o văzusem la râul Chebar.
16Când înaintau heruvimii, alături de ei înaintau şi roţile; iar când heruvimii îşi deschideau aripile ca să se înalţe desupra pământului, roţile lor nu se învârteau, ci doar se ţineau de ei.
17Când se opreau ei, se opreau şi ele: iar când se înălţau ei, şi ele se înălţau, căci duh de viaţă era în ele.
18Şi slava Domnului a ieşit din tinda casei şi a stat pe heruvimi.
19Heruvimii şi-au deschis aripile şi sub ochii mei s'au înălţat deasupra pământului; când ei înaintau, şi roţile li se ţineau aproape. Şi s'au oprit la tinda porţii casei Domnului; şi slava Dumnezeului lui Israel era peste ei, deasupra.
20Aceasta este fiinţa vie pe care o văzusem sub Dumnezeul lui Israel la râul Chebar, şi am cunoscut că erau heruvimi.
21Fiecare avea câte patru feţe şi fiecare avea câte opt aripi; iar sub aripile lor, asemănare de mâini de om.
22Asemănarea feţelor lor: erau aceleaşi feţe pe care le văzusem sub slava Dumnezeului lui Israel la râul Chebar; şi fiecare mergea spre partea pe care o avea în faţă.