„Galgal“ s'ar traduce: „roţi rotitoare“, „roţi învolburate“ sau „car vijelios“.