Ir 10:24
Ceartă-ne, Doamne, dar cu dreaptă măsură,
şi nu cu mânie, ca să nu ne'mpuţinezi!
Ps 06
PSALMUL 6
Pentru sfârşit: un psalm al lui David, printre cântările pentru Octavă a
1Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri,
nici cu urgia Ta să mă cerţi.
2Miluieşte-mă, Doamne, că sunt neputincios b;
vindecă-mă, Doamne, că oasele mele s'au tulburat,
3şi sufletul mi s'a tulburat foarte;
dar Tu, Doamne, până când?
4Întoarce-Te spre mine, Doamne, izbăveşte-mi sufletul,
de dragul milei Tale mântuieşte-mă.

5Că nu din moarte Te va pomeni cineva;
cine, în iad fiind, se va mărturisi Ţie? c
6Ostenit-am întru suspinul meu,
în fiece noapte scălda-voi patul meu,
în lacrimi aşternutul mi-l voi uda.
7Ochiul meu s'a tulburat de supărare,
în mijlocul duşmanilor mei m'am învechit.

8Îndepărtaţi-vă de mine voi, meşteri ai fărădelegii,
căci auzit-a Domnul glasul plângerii mele;
9Domnul mi-a auzit ruga,
Domnul mi-a primit rugăciunea. d
10Să se ruşineze şi foarte să se tulbure toţi vrăjmaşii mei,
acum, degrab să dea înapoi copleşiţi de ruşine!