Ir 02:15
Leii au răcnit asupră-i
şi glasul şi l-au ridicat
cei ce i-au prefăcut pământul în pustiu
şi cetăţile i le-au surpat, ca să nu poată fi locuite.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-53