Iov 36:11
De-or asculta [de Domnul] şi dacă-I vor sluji,
  în bunătăţi plini-vor belşugul lor de zile
  şi'n cuviinţă, anii.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-35