Ioil 02:03
Foc arzător îi merge înainte
şi flacără aprinsă'n urma lui;
în faţa lui, pământul e rai al desfătării,
în urma lui, câmpie pustiită,
şi nimeni nu va fi să-i scape.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-49