[ VTVechiul Testament
[ IoilIoil
Cap. 1CAPITOLUL 1
Lăcuste, secetă, îndemn la pocăinţă.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Invazia lăcustelor vesteşte ziua Domnului.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Prezenţa şi lucrarea Duhului lui Dumnezeu. 
a
Cap. 4CAPITOLUL 4
Judecarea popoarelor. Mântuirea finală.