Ies 15:02
Ajutor şi ocrotitor mi S'a făcut mie spre mântuire;
Acesta-i Dumnezeul meu,
pe El Îl voi preamări,
Dumnezeul părintelui meu,
pe El Îl voi înălţa.
Ps 117
PSALMUL 117
Aliluia.
1Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun,
că în veac este mila Lui a.

2Să spună dar casa lui Israel că e bun,
că în veac este mila Lui.
3Să spună dar casa lui Aaron că e bun,
că în veac este mila Lui.
4Să spună dar toţi cei ce se tem de Domnul că e bun,
că în veac este mila Lui b.

5Eu din necaz L-am chemat pe Domnul
şi El m'a auzit întru lărgimea auzului.
6Domnul este ajutorul meu,
nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul.
7Domnul este ajutorul meu
şi eu de sus mă voi uita la vrăjmaşii mei.
8Mai bine e să te încrezi în Domnul
decât să te încrezi în om.
9Mai bine e să nădăjduieşti în Domnul
decât să nădăjduieşti în mai-marii pământului.
10Toate neamurile m'au împresurat,
iar eu în numele Domnului le-am biruit;
11de jur-împrejur m'au împresurat,
iar eu în numele Domnului le-am înfrânt;
12m'au împresurat precum albinele un fagure c
şi s'au aţâţat ca focul între spini,
iar eu în numele Domnului le-am biruit;
13împins am fost şi răsucit să cad,
dar Domnul mi-a sărit în sprijin.
14Domnul e tăria mea şi cântecul meu
şi El mi S'a făcut mie spre mântuire.
15Glas de bucurie şi mântuire în corturile drepţilor:
„Dreapta Domnului a lucrat putere,
16dreapta Domnului m'a înălţat,
dreapta Domnului a lucrat putere“.
17Nu voi muri, ci voi fi viu
şi voi povesti lucrurile Domnului.
18Certând m'a certat Domnul,
dar morţii nu m'a dat.
19Deschideţi-mi porţile dreptăţii:
prin ele voi intra şi-L voi lăuda pe Domnul.
20Aceasta este poarta Domnului,
drepţii vor intra printr'însa d.

21Pe Tine Te voi mărturisi, că Tu m'ai auzit
şi mie mi Te-ai făcut spre mântuire.
22Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii,
aceasta a ajuns în capul unghiului;
23de la Domnul s'a făcut aceasta
şi minunată este în ochii noştri e.
24Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o:
să ne bucurăm şi să ne veselim într'însa! f

25O, Doamne, Te rog, mântuieşte!
O, Doamne, Te rog, adu belşug!
26Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului;
pe voi v'am binecuvântat, cei din casa Domnului.
27Dumnezeu este Domnul şi S'a arătat nouă;
sărbătoare rânduiţi în umbrare
până la coarnele jertfelnicului g.
28Dumnezeul meu eşti Tu, Ţie mă voi mărturisi;
Dumnezeul meu eşti Tu, pe Tine Te voi înălţa;
Ţie Îţi voi mulţumi, că Tu m'ai auzit
şi mi Te-ai făcut mie spre mântuire.
29Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun,
că în veac este mila Lui!