Fc 27:40
din sabia ta vei trăi şi fratelui tău îi vei sluji; dar va veni vremea când te vei ridica şi vei sfărâma jugul său de pe grumazul tău“ d.
4Rg 8
CAPITOLUL 8
Şunamita şi bunurile ei. Elisei şi Hazael. Ioram şi Ohozia, regii lui Iuda.
1Elisei a grăit către femeia căreia îi înviase copilul şi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă, tu şi casa ta a, şi locuieşte unde vei putea; căci Domnul a chemat foamete în ţară, care va fi în ţară vreme de şapte ani“.
2Atunci femeia s'a sculat şi a făcut după cuvântul lui Elisei. Şi s'a dus, ea şi casa ei, şi a locuit în ţara Filistenilor vreme de şapte ani.
3Şi a fost că după ce acei şapte ani s'au încheiat, femeia s'a întors din ţara Filistenilor în cetate şi a venit la rege ca să-l roage pentru casa ei şi ţarinile sale b.
4Aceasta, la vremea când regele grăia către Ghehazi, servul omului lui Dumnezeu, zicând: „Vorbeşte-mi despre toate lucrurile cele mari pe care le-a făcut Elisei“.
5Şi a fost că'n timp ce acesta îi spunea regelui cum îl înviase [Elisei] pe copilul cel mort, iată că, tocmai atunci, femeia al cărei copil fusese înviat de Elisei striga către rege pentru casa şi ţarinile sale. Atunci Ghehazi a zis: „O, rege, stăpâne, aceasta-i femeia şi acesta-i fiul ei, cel pe care Elisei l-a înviat!“
6Regele a întrebat-o pe femeie, iar ea i-a povestit. Atunci regele i-a dat un eunuc, zicându-i acestuia: „Întoarce-i tot ceea ce era al ei, precum şi toate roadele ţarinei din ziua'n care a părăsit ţara şi până astăzi!“
7Elisei a venit în Damasc la vremea când regele Siriei, fiul lui Hadad c, era bolnav. Şi i s'a spus: „Omul lui Dumnezeu a venit aici“.
8Atunci regele i-a zis lui Hazael: „Ia în mână un dar d şi du-te în faţa omului lui Dumnezeu, şi printr'însul întreabă-L pe Domnul, zicând: – Mă voi vindeca eu oare de această boală?“
9Hazael s'a dus atunci să-l întâmpine; şi'n mână a luat, drept dar, toate bunătăţile Damascului, cât încăpea pe patruzeci de cămile; şi a venit, i-a stat înainte şi i-a zis: „Fiul tău, fiul lui Hadad, regele Siriei, m'a trimis la tine, zicând: – Mă voi vindeca eu oare de această boală?“
10Iar Elisei i-a zis: „Du-te şi spune-i: «Negreşit, vei trăi», deşi Domnul mi-a arătat că el, negreşit, va muri“ e.
11Atunci Hazael i-a stat în faţă şi l-a pironit cu ochii până când acela n'a mai suferit. Şi omul lui Dumnezeu a început să plângă.
12Iar Hazael i-a zis: „De ce plângi, domnul meu?“ Iar acela a zis: „Fiindcă ştiu câte rele le vei face tu fiilor lui Israel: cetăţile lor le vei nimici cu foc, floarea vitejilor lor o vei ucide cu sabia, pe pruncii lor îi vei zdrobi şi pe cele însărcinate le vei spinteca“.
13Şi i-a zis Hazael: „Cine-i oare robul tău?: câine câinos, ca să facă el asemenea grozăvii?“ Atunci Elisei i-a zis: „Domnul mi-a arătat că tu vei fi rege peste Siria“ f.
14Iar acela a plecat de lângă Elisei şi s'a dus la stăpânul său. Acesta i-a zis: „Ce ţi-a spus Elisei?“ Acela i-a zis: „Elisei mi-a spus că, negreşit, vei trăi“.
15Şi a fost că, a doua zi, el a luat o învelitoare şi a înmuiat-o în apă şi i-a pus-o pe faţă, iar acela a murit. Aşa că Hazael a devenit rege în locul lui.
16În cel de-al cincilea an al domniei lui Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israel, a devenit rege Ioram, fiul lui Iosafat, regele lui Iuda g.
17Treizeci şi doi de ani avea când a început să domnească; şi a domnit în Ierusalim vreme de opt ani.
18El a umblat în căile regilor lui Israel, aşa cum făcuse casa lui Ahab (căci femeia lui era fiica lui Ahab), şi a făcut ceea ce e rău în faţa Domnului.
19Dar Dumnezeu n'a vrut să nimicească pe Iuda, de dragul lui David, robul său, căruia îi spusese că-i va da întotdeauna un luminător, lui şi fiilor săi.
20În zilele lui s'au eliberat Edomiţii, prin răscoală, de sub stăpânirea lui Iuda h, şi şi-au pus un rege peste ei.
21 Şi s'a dus Ioram la Ţair; şi'mpreună cu el, toate carele lui. Şi s'a sculat noaptea şi i-a lovit pe Edomiţii care-l împresuraseră, şi pe căpeteniile carelor, dar grosul luptătorilor au fugit în corturile lor.
22Aşa s'au eliberat Edomiţii, prin răscoală, de sub stăpânirea lui Iuda, până'n ziua de astăzi. Atunci şi tot aşa s'a eliberat Libna.
23Cât despre celelalte întâmplări ale lui Ioram, despre toate faptele lui, oare nu sunt ele scrise în Cartea Faptelor din Vremea Regilor lui Iuda?
24Ioram a adormit împreună cu părinţii săi şi a fost îngropat laolaltă cu părinţii săi în cetatea lui David. Iar în locul lui a devenit rege Ohozia, fiul său.
25Ohozia, fiul lui Ioram, regele lui Iuda, a devenit rege în cel de al doisprezecelea an al domniei lui Ioram, fiul lui Ahab.
26Ohozia era de douăzeci şi doi de ani când a devenit rege şi a domnit în Ierusalim doar un an. Pe mama lui o chema Atalia şi era fiica lui Omri, regele lui Israel.
27El a umblat în calea casei lui Ahab şi a făcut ceea ce e rău în faţa Domnului, aşa cum făcuse casa lui Ahab, de vreme ce era ruda lui Ahab.
28El s'a dus cu Ioram, fiul lui Ahab, să se războiască împotriva lui Hazael, regele Siriei, la Ramotul Galaadului; dar Sirienii l-au rănit pe Ioram.
29Atunci regele Ioram s'a întors să se vindece în Izreel de rana pe care i-o făcuseră Sirienii la Ramot, când se luptase cu Hazael, regele Siriei. Iar Ohozia, fiul lui Ioram, regele lui Iuda, a venit la Izreel să-l vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, acesta fiind bolnav.