3 Rg 22, 48: „În Idumeea pe atunci nu era rege, ci un locţiitor“.