Dt 27:17
Blestemat să fie cel ce mută hotarul aproapelui! Şi'ntregul popor va zice: Amin!
Os 5
CAPITOLUL 5
Nelegiuirile lui Israel şi ale lui Iuda îşi vor primi pedeapsa.
1
Auziţi aceste lucruri, voi, preoţi!;
şi luaţi aminte, voi, casa lui Israel!;
şi ascultaţi, voi, casa regelui!:
asupra voastră este judecata a,
că laţ aţi devenit în turnul de veghere b
şi ca o mreajă'ntinsă pe Tabor,
2
aruncată de cei ce vânează pradă;
dar Eu sunt Cel ce prin certare vă îndrept.
3
L-am cunoscut pe Efraim,
iar Israel nu-Mi este departe,
fiindcă acum Efraim s'a desfrânat,
iar Israel s'a pângărit.
4
Ei nu şi-au dat îndemnuri, şi nici sfaturi
la Dumnezeul lor să se întoarne,
că'n ei se află duhul desfrânării c
şi ei pe Domnul nu L-au cunoscut.
5
Umilită fi-va trufia lui Israel
în chiar'naintea feţei lui,
iar Israel şi Efraim se vor slei
în propriile lor nedreptăţi;
şi împreună cu ei se va slei şi Iuda.
6
Cu oi şi cu viţei vor merge d
să-L caute pe Domnul,
dar nu vor da de El,
căci El S'a despărţit de ei.
7
Căci ei L-au părăsit pe Domnul,
căci fii din flori li s'au născut e;
acum omizile îi vor mânca
şi pe cei care-i moştenesc.
8
Sunaţi din trâmbiţe pe munţi,
cu glas înalt strigaţi pe înălţimi
şi daţi de veste'n casa nedreptăţii
de care s'a'ntristat Veniamin.
9
Pierit-a Efraim în zilele mustrării;
Eu lucruri credincioase-am arătat
în seminţiile lui Israel.
10
Puternicii lui Iuda s'au făcut
precum acei ce'mping hotare f:
cu apa furiei Mele-am să-i izbesc.
11
Efraim şi-a asuprit duşmanul
şi a călcat în picioare judecata g,
căci a'nceput să meargă după deşertăciuni:
12
ca o tulburare îi voi fi Eu lui Efraim
şi ca un bold casei lui Iuda.
13
Efraim şi-a văzut boala
şi Iuda durerea;
şi s'a dus Efraim la Asirieni
şi soli a trimis la regele din Iareb h;
dar aceasta n'a putut să vă vindece,
iar durerea din voi nicicum nu va înceta.
14
De-aceea eu ca o panteră îi sunt lui Efraim
şi ca un leu casei lui Iuda:
voi sfâşia şi Mă voi duce,
voi lua, şi nimeni nu va fi să scape.
15
Eu Mă voi duce
şi-apoi la locul Meu Mă voi întoarce
pân'ce vor fi stârpiţi,
şi-atunci de-abia Îmi vor căta ei faţa:
Întru necazul lor se vor grăbi spre Mine
zicând: