Dt 22:21
atunci fata să fie scoasă la uşa casei tatălui ei; oamenii acelei cetăţi o vor ucide cu pietre, iar ea va muri, pentru că a făcut întinare întru fiii lui Israel, desfrânându-se în casa tatălui ei. Şi aşa vei stârpi răul din mijlocul tău.
Fc 38
Iuda şi Tamara.
1Şi a fost că'n vremea aceea Iuda s'a despărţit a de fraţii săi şi s'a aşezat lângă un om din Adulam, care se numea Hira.
2Văzând Iuda acolo pe fata unui Canaanean, care se numea Şua, el a luat-o de soţie şi a intrat la ea.
3Iar ea, zămislind, a născut un băiat şi i-a pus numele Ir.
4Zămislind iarăşi, a născut alt băiat şi i-a pus numele Onan.
5Şi a mai născut un băiat şi i-a pus numele Şela. Când i-a născut pe aceştia, ea era la Chezib.
6Iuda a luat pentru Ir, întâiul-său-născut, o femeie cu numele Tamara.
7Dar Ir, întâiul-născut al lui Iuda, a fost rău în ochii Domnului, iar Dumnezeu a făcut ca el să moară.
8Atunci Iuda i-a zis lui Onan: „Intră la femeia fratelui tău, fă-ţi datoria de cumnat b şi ridică-i urmaşi fratelui tău“.
9Ştiind însă Onan că urmaşii nu vor fi ai lui, de câte ori intra la femeia fratelui său îşi vărsa sămânţa pe pământ, ca să nu-i ridice urmaşi fratelui său.
10Rea se arăta fapta lui în ochii lui Dumnezeu, Care a făcut ca şi el să moară.
11Atunci a zis Iuda către Tamara, nora sa: „Stai văduvă în casa tatălui tău până ce Şela, fiul meu, se va face mare“; căci îşi zicea: Nu cumva să moară şi acesta, ca şi fraţii lui! Şi s'a dus Tamara şi a trăit în casa tatălui ei.
12Şi dac'a trecut vreme multă, iată că fata lui Şua, femeia lui Iuda, a murit. Şi după ce Iuda s'a alinat, a urcat la Timna, la cei care-i tundeau oile, împreună cu păstorul său Hira din Adulam.
13Cineva i-a dat de veste Tamarei, nora sa, zicându-i: „Iată, socrul tău merge la Timna să-şi tundă oile“.
14Atunci ea şi-a dezbrăcat hainele de văduvie, s'a înfăşurat cu un văl şi, gătindu-se, a ieşit şi a şezut la poarta Enaim, care este în drumul spre Timna. Căci vedea că Şela se făcuse mare şi ea nu-i fusese dată de soţie.
15Şi dac'a văzut-o Iuda, a crezut că-i o desfrânată c; căci ea îşi avea faţa acoperită, iar el n'a recunoscut-o.
16Şi abătându-se spre ea din cale, i-a zis: „Lasă-mă să intru la tine!“ Căci el nu ştia că e nora lui. Iar ea a zis: „Dacă intri la mine, ce-mi dai?“
17El i-a răspuns: „Îţi voi trimite un ied din turma mea“. Iar ea a zis: „Bine, dar să-mi dai un zălog d până-l vei trimite“.
18Răspuns-a Iuda: „Ce zălog să-ţi dau?“ Şi ea a zis: „Inelul e tău, colanul tău f şi toiagul pe care-l ai în mână“. Şi el i le-a dat şi a intrat la ea; şi ea a rămas grea de la el.
19Apoi ea s'a ridicat şi s'a dus; şi-a scos vălul şi s'a îmbrăcat iar cu hainele sale de văduvie.
20Iuda a trimis iedul prin mijlocirea păstorului său din Adulam, ca să ia zălogul de la femeie, dar n'a găsit-o.
21Şi i-a întrebat pe oamenii locului: „Unde-i desfrânata care şedea lângă drum la Enaim?“ Aceia i-au răspuns: „N'a fost aici nici o desfrânată“.
22El s'a întors la Iuda şi a zis: „N'am găsit-o, iar oamenii locului mi-au spus că n'a fost acolo nici o desfrânată“.
23Atunci Iuda a zis: „Să şi le ţină! numa' să nu ne facem de râs: iată, eu i-am trimis iedul, iar tu n'ai găsit-o“.
24Şi a fost că după vreo trei luni i s'a spus lui Iuda: „Tamara, noru-ta, s'a desfrânat, şi iată c'a rămas însărcinată din desfrânare“. Iar Iuda a zis: „Scoateţi-o, şi să fie arsă!“ g
25Dar pe când o duceau, ea a trimis să i se spună socrului său: „De la omul căruia îi aparţin aceste lucruri, de la el sunt eu însărcinată“. Şi a zis: „Spune ale cui sunt inelul, colanul şi toiagul acesta!“
26Iuda le-a recunoscut şi a zis: „Tamara e mai dreaptă decât mine; fiindcă e drept că nu i-am dat-o lui Şela, fiul meu“ h. Şi de atunci n'a mai cunoscut-o.
27Şi a fost că'n vremea când ea era să nască, iată că'n pântecele ei erau doi gemeni.
28Şi a fost că'n timp ce ea năştea, s'a ivit mâna unuia din ei; iar moaşa i-a prins mâna şi i-a legat un fir de aţă roşie, zicând: „Acesta a ieşit întâi“.
29Dar acesta şi-a tras mâna înapoi, şi îndată a ieşit fratele lui. Şi ea a zis: „Cum de-ai făcut tu spărtură prin gard?...“. Şi i-au pus numele Fares i.
30Apoi a ieşit şi fratele său, cu firul de aţă roşie la mână; şi i s'a pus numele Zara j.