În Textul Ebraic: „inelul cu pecete“; sigiliul purtat pe deget pentru parafarea unor acte, deci un obiect care poartă identitatea precisă a posesorului.