Cant 05:08
Fiice ale Ierusalimului, vă conjur
pe-a ţarinii putere şi tărie:
de-l veţi afla pe cel iubit al meu
spunèţi-i că-s rănită de iubire.
Cant 2
CAPITOLUL 2
1
Eu, iată-mă în câmp: sunt floarea lui;
eu, iată-mă în văi: sunt crinul lor.
2
– Precum e crinul între spini,
aşa-i iubita mea printre codane.
3
– Precum e măru'n arborii pădurii,
aşa-i iubitul meu între feciori;
la umbra lui dorit-am şi-am şezut
şi roada lui mi-i dulce'n cerul gurii.
4
Ducèţi-mă'ntr'a vinului cămară a
şi dragoste îngrămădiţi deasupră-mi!
5
Cu miruri întăriţi-mă, vă rog,
şi arşiţa mi-o răcoriţi cu mere,
că de iubire sunt aprinsă.
6
Cu stânga lui va sta sub capul meu
şi dreapta lui mă va cuprinde.

7
– Fete ale Ierusalimului, vă conjur
pe-a ţarinii putere şi tărie
să nu-mi treziţi ori să-mi sculaţi iubita
pân'ce ea însăşi va voi!...

8
– Un glas?! E glasul celui drag al meu! b
El vine, iată-l, peste munţi sărind,
el peste dealuri saltă.
9
Iubitul meu e-asemeni căprioarei,
un pui de cerb pe muntele Betel.

El stă acolo, iată-l,
în spatele despărţiturii noastre, c
pândind pe la ferestre,
adulmecând prin gratii.

10
Iubitul meu răspunde şi îmi zice:
„Ridică-te, iubita mea, şi vino,
frumoasa mea, tu, porumbiţa mea!
11
Că, iată, iarna a trecut
şi ploile s'au dus, au încetat
12
şi florile se-arată pe pământ
şi-i vremea de plivit
şi-auzi cum turtureaua gângureşte
jos, în livada noastră;
13
smochinul odrăsleşte muguri vii,
dau viile în floare şi'n mireasmă;
ridică-te, iubita mea, şi vino,
frumoasa mea, tu, porumbiţa mea,
ridică-te şi vino!
14
Porumba mea, ascunsă'n cuta stâncii,
în taina unui zid cu'ntărituri,
arată-mi faţa ta
şi fă-mă glasul tău să ţi-l aud,
că dulce-i glasul tău
şi faţa ta-i frumoasă!“

15
(Ah, prindeţi-ne vulpile,
pe cele mici, care ne strică viile,
căci viile'nfloresc!) d

16
– Iubitul meu e-al meu, eu sunt a lui.
El turma lui şi-o paşte printre crini.

17
'Nainte ca amurgul să adie
şi umbrele pe zare să se'ncline,
întoarce-te, iubite,
şi fii asemeni unui căprior,
tu, pui de cerb al munţilor rotunzi!